پنجمین همایش ایمنی اطفاء حریق و امداد ونجات

چهارمین همایش پایش آلاینده های زیست محیطی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

پنجمین ایمنی اطفاء حریق و امداد ونجات با ارائه گواهینامه از آکادمی توف ایران و آلمان و با حضور کارشناسان و مدیران درتاریخ 6 الی 7  بهمن ماه سال 1398 در سایت شماره 1 تالار آفرینش منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر برگزار میگردد.

پایش آلاینده های زیست محیطی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی با ارائه گواهینامه از آکادمی توف ایران و آلمان و با حضور کارشناسان و مدیران بخش صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی مستقر درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر درتاریخ 6 الی 7 بهمن ماه سال 1398 در سایت شماره 1 تالار آفرینش منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر برگزار میگردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همایش های پیش رو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سومین همایش اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان استان تهران

اطلاعات بیشتر

 

سومین همایش نگهداری و تعمیرات در صنایع پتروشیمی

اطلاعات بیشتر

اولین همایش کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی , کنترل کیفی

اطلاعات بیشتر

پنجمین همایش ایمنی , اطفاء حریق و امداد و نجات در صنایع پتروشیمی

اطلاعات بیشتر

چهارمین همایش ایمنی، اطفاء حریق و امداد و نجات

اطلاعات بیشتر

سومین همایش پایش آلاینده های زیست محیطی

اطلاعات بیشتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همایش های برگزارشده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ